Орган за контрол - фактори на работната среда, микроклимат, шум, осветление, импеданс, статично електричество, вибрации, електромагнитни полета.

Орган за контрол „ОК КОНТРОЛ“ е трета независима страна, която извършва контрол и оценка за съответствието на нови или в експлоатация обекти и съоръжения.Разполагаме с мобилни екипи и работим на територията на цялата страна и ЕС. Извършваме еднократни измервания и периодичен контрол при сключване на договор. Издаваме Сертификат за съответствие.

Екипа на Орган за контрол „ОК КОНТРОЛ“ не участва в проектирането, разработването, производството, доставката, монтирането, експлоатацията и поддръжката на контролираните обекти и съоръжения. Като самостоятелна и независима страна, Орган за контрол „ОК КОНТРОЛ“ гарантира в най-висока степен безпристрастност на извършената оценка за съответствието.

Гаранция за качеството е нашия дългогодишен опит в осъществяването на контрол и оценка за съответствието и фактори на работната среда. Разполагаме с най-съвременна апаратура калибрирана във водещи български и европейски лаборатории, като задължително условие за точност и прецизност на извършваните от нас измервания.

Вие сте ценен за нас клиент.
Благодарим ви за интереса към нашите услуги.
Моля свържете се с екипа за да бъдете обслужени бързо и акуратно.